Terms & Conditions 

Creative Commons License Peacetraveler Association by Rubins is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License. Based on a work at https://peacetraveler.org. Permissions beyond the scope of this license may be available at https://peacetraveler.org/terms-conditions/.

Detailed description on using digital art of Peacetraveler Association

First of all let me say, you are welcome to read this, and no worries. I’m sure we can come to an agreement!

As independent artist I am depended upon kind support of donors and buyers from www.peacetraveler.org  webpage. Therefore, I plead to support my work, with buying only originally signed copies from the source or downloading in high-resolution, through E-shop.
PLEASE HONOR THE SOURCE OF THE IMAGES BY RESPECTING THESE GUIDELINES BELLOW.
If you are unclear whether the use you have in mind is permitted, please, send  email to: [email protected]  with a description of intended use.

FREE USES:

WORKSHOP or Non-profit LECTURE
Under the following conditions and for no fee, you may use images from Peacetraveler Association in your workshop:
– As a “power point” presentation
– A slide talk, or using an overhead projector lecture
As long as you credit the artist and give the web site address: www.peacetraveler.org, or www.peacetraveling.com, or while the artwork is on the screen.

Fliers, xeroxes or reproductions of any kind are NOT permitted, for use in an educational or NON-educational purpose.

LIMITED USE ON OTHER WEBSITE:

You are permitted to use images on your personal (non-commercial) web site with the following directions.

1. A link to www.peacetraveler.org, or www.peacetraveling.com, or must be visible or embedded in the image.
2. Images MAY NOT be used on the index-homepage.
3. Images MAY NOT be used as backgrounds, cropped, or otherwise presented in a manner which obscures the entire image in any way.
4. Images may not be used on web sites deemed inappropriate.
5. Images may not be modified, colored, animated, or used as an element in a graphic design under any circumstances unless through separate agreement with Rubins Digital Artwork as copyright owner.
6. It is PERMITTED to add a link; www.peacetraveler.org, or www.peacetraveling.com, or on YOUR WEBSITE.

MAGAZINES, BOOKS, and SCHOLARLY PAPERS:

If art is intended to accompany an interview or article featuring or discussing in some depth the subject of Peacetraveler Association, files will be provided from Peacetraveler Association, and the use is free.

PERMISSION FOR USE:

Reproduction rights are reserved for projects that benefit the work of Peacetraveler Association, or public support charity. OR for use in environmental projects that Peacetraveler Association, specifically endorses. We do not grant permission or sell reproduction rights for the use of the art on collateral material such as brochures, business cards, pamphlets, that promote a private practice of any kind.Permission is also not granted for reproduction rights for use in self-published books, workbooks or CD – DVD’s.

We DO NOT give permission to reproduce Peacetraveler Association, for:

No photo or Xeroxed-type copies whatsoever, except if image is downloaded from our digital download website.
No party flyers.
No personal business promotion. This includes business cards, brochures, web sites, etc.
No projections at parties without approval.

We DO NOT allow his art to be collaged, customized, copied, adapted, incorporated, Photoshopped, or in anyway altered or used within another work of art.

This document is subject to continual revision without notification.

© PeaceTraveler Association 2018

Pogoji uporabe 

Licenca Creative Commons
PeaceTraveler Association -avtorja Rubins Leonard je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Brez predelav 4.0 Mednarodna.
Ustvarjeno na podlagi del, dostopnih na http://www.digitalartwork.org.
Dodatna dovoljenja, ki presegajo obsege te licence, so dostopna na http://www.digitalartwork.org/terms-conditions/.

Na kakšen način lahko uporabljam slike PeaceTraveler Association?

Najprej naj sporočimo, vabljeni , da preberete te pogoje ampak brez skrbi. Prepričan sem, da se lahko dogovorimo!

Kot neodvisen umetnik sem odvisen od donatorjev-kupcev preko spletnih strani. Tukaj naprošam vse omenjene, da podpirajo moje delo z nakupom del samo v obliki avtorsko podpisanih izvornih kopij, originalov ali prenosov v visoki resoluciji preko E-trgovine.

SPOŠTUJTE KREATIVNI VIR IZ KATEREGA PRIHAJAJO SLIKE IN UPOŠTEVAJTE SMERNICE KOT SO ZABELEŽENE SPODAJ.

Če obstaja kakršna koli nejasnost o uporabe Rubinsove digitalne umetnosti, o kateri imate pomisleke, naprošam, da poizvedite preko e-pošte: [email protected], z opisom namena vaše uporabe.

BREZPLAČNA UPORABA:

SEMINARJI, PREDAVANJA ali PREDSTAVITVE neprofitnih ali nevladnih organizacij z izrazito naravovarstveno vsebino:

Pod sledečimi pogoji in brezplačno je dovoljena uporaba Rubinsove digitalne umetnosti v zgoraj omenjenih dejavnostih:

– kot Power point prezentacija
– kot dia-predavanje ali video predstavitev

Tako dolgo, dokler se upoštevajo pogoji in dokler je predstavitev v teku in je vedno vključen na vidnem mestu naslov: www.peacetraveler.org, or www.peacetraveling.com

Uporaba Rubinsovih slik v zloženkah, fotokopiranih materialih ali reproduciranje v kakršnikoli obliki NI dovoljeno niti v izobraževalne namene vladnih ali nevladnih organizacijah, razen pri vsebinah z izrazito naravovarstveno vsebino, upoštevajoč zgoraj omenjene pogoje.

UPORABA NA DRUGIH SPLETNIH STRANEH:

Dovoljena je uporaba slik na vaših spletnih straneh z sledečimi navodili.

1. Povezava na spletne strani www.peacetraveler.org, or www.peacetraveling.com mora biti vidna-ali vkopirana v sliko.
2. Slike NI dovoljeno uporabiti na prvi (index) strani.
3. Slike je PREPOVEDANO uporabljati kot ozadja, izreze ali kakorkoli drugače prikazovati v obliki, ki spremeni celotno podobo slike.
4. Prepovedano je uporabljati slike na straneh z neprimerno vsebino.
5. Prepovedano je slike spreminjati, kolorirati, animirati ali uporabljati kot del drugega grafičnega oblikovanja pod nobenimi pogoji, razen z dovoljenjem Rubinsonove digitalne umetnosti in avtorjem druge spletne strani.
6. DOVOLJENO JE, da dodate link www.peacetraveler.org, or www.peacetraveling.com na VAŠE SPLETNE STRANI.

UPORABA V REVIJAH, KNJIGAH in IZOBRAŽEVALNI LITERATURI:

Če se slike uporabljajo v namen opreme specifičnega prispevka ali intervjuja ki se tiče podobne tematike ali Rubinsonove digitalne umetnosti, se po dogovoru uporabijo slike v Jpg. obliki, ki jih lahko dostavi avtor. Uporaba slik Leonarda Rubinsa je v teh primerih brezplačna, če se na vidnem mestu doda ime avtorja oz. avtorjeva spletna stran – wwww.peacetraveler.org, ali www.peacetraveling.com

Uporaba slik, ki vizualno opremljajo besedila, ki nimajo povezave z Rubinsovo Digitalno umetnostjo NI DOVOLJENA, razen z posebnim dogovorom.

DOVOLJENJE ZA UPORABO:

Razen pri prenosu avtorskih pravic, je pravica za uporabo slik Rubinsonove digitalne umetnosti, pridržana za projekte, ki imajo podporo v dobrodelnih dejavnostih, ki jih  Rubins odobrava ali koristijo prezentaciji  Rubinsonove digitalne umetnosti

NE DOVOLJUJEMO uporabo slik za potrebe materialov, kot so brošure, zloženke ali vizitke, sumljivih ideoloških projetov, privatnih praks, sekt ali podobno. NE DOVOLJUJEMO uporabe Rubinsonove digitalne umetnosti, brez dovolenja, za potrebe knjig izdanih v samozaložbi, delovnih zvezkov ali naslovnicah CD – DVD-jev.

NE DOVOLJUJEMO reprodukcije Rubinsonove digitalne umetnosti za:

Nobene oblike fotokopiranja raden, če ste sliko prenesli preko naše spletne strani
Nobene zloženke za privatne zabave
Nobene promocije v osebne namene ali predstavitve
Nobene projekcije na privatnih ali javnih shodih, razen po predhodnem dogovoru.

NE DOVOLJUJEMO da se Rubinsonova digitalna umetnost dodatno predeluje, prilagaja drugačnim formatom, obdeluje z Photoshopom ali kakršnim drugim računalniškim programom. NE dovoljujemo uporabe Rubinsonove digitalne umetnosti v  obliki kolaža ali podobno.

Vsebina tega dokumenta se lahko spreminja brez predhodne najave.

© PeaceTraveler Association 2018

Pin It on Pinterest